دوشنبه، فروردین ۱۱، ۱۳۸۲

بانک HSBC يکی از بانکهای خارجی است که در ايران شعبه دارد. به بخش خاورميانه ای سايت بانک HSBC نگاه کنيد! می دانم که اين بانک در تهران شعبه دارد. کسی تلفن يا آدرس شعبه آن در تهران را می داند؟