چهارشنبه، اسفند ۱۴، ۱۳۸۱

ليست کتابهای eBook تخصصی کامپيوتر قابل دانلود که توسط ADROID (وبلاگ دانلود آل!) آدرس داده شده است را از اينجا و توضيح مهم مربوطه را در اين آدرس ببينيد!

You can see the list of downloadable ebooks (provided by ADROID weblog) at this address and also the important note about it.

یمکنکم مشاهده قائمه بکتب الکترونیه EBOOKS قابله للتنزیل (داونلود) المتوفره بواسطه موقع ADROID هنااک یمکنکم بعد الدخول للموقع ملاحظه بعض النقاط المهمه ا لخاصه بالموضوع