چهارشنبه، اسفند ۱۴، ۱۳۸۱

همانطور که يک نجار بايد يک مجموعه حداقلی از ابزارهای نجاری را بشناسد تا موقع لزوم از آنها استفاده کند يک برنامه نويس هم بايد يک ليست حداقلی از ابزارها و زبانهای رنگ و وارنگ برنامه نويسی را هميشه مدنظر داشته باشد. اين ليست به نظرم ليست بدی نيست!

Comparable to a woodturner, who must know a minimal set of required tools to use them whenever he needs, a programmer must know a minimal list of tools and various programming languages. This is not a bad list, I think.


کما هوالنجار الذی من المفید له ان یکون ملم بلسته او مجموعه من الادوات المهمه التی تساعده عمله وقت اللزوم فان المبرمج یجب ان یکون ملم بلسته تحتوی علی بعض الادوات وبعض لغات البرمجه التی قد تساعده فی المستقبل هذه لسته مهمه فی نظرد المتواضع