چهارشنبه، اسفند ۲۱، ۱۳۸۱

پانصد نکته کاری روزمره از تجربيات واقعی برنامه نويسی جاوا در اين کتاب الکترونيکی جمع است.
دريافت مستقيم فايل

This eBook is a collection of 500 tips about real daily Java experiences.
Direct link to downloadable file


فی هذا الکتاب تم جمع 500 نقطه مهمه تتعلق بالمسائل وتجارب یومیه حول البرمجه مع جاوا
ممکن التحمیل عن طریق هذه الوصله