جمعه، اسفند ۱۶، ۱۳۸۱

اگر خدا بخواهد ترجمه انگليسی و عربی اخبار مندرج در اين وبلاگ را که با کمک دوست عزيز و عرب زبانم آقای سامی علی شروع کرده ايم ادامه خواهيم داد. نگهداری سه وبلاگ خيلی سخت است بنابراين هر سه زبان را کنار هم نوشته ايم. نظر شما چيست؟


If god wants my Arabian friend (Mr. Sami Ali) and I have started to translate the contents of this weblog into two other languages, English and Arabic. Updating three separate weblogs is very hard so I will bring all text together. What is your opinion?

بتوفیق الله انا برفقه زمیلی عربی السان السید سامی علی بدئنا فی ترجمه هذا الموقع الانترنتی وسوف نستمر فی ذالک .و النظر الی ثلاث صفحات عملیه صعبه لذالک قررت ان ضع الترجمات الثلاث موازیه لبعضها البعض لتسهل قرائتها ما هو رایکم فی ذالک؟