یکشنبه، فروردین ۱۰، ۱۳۸۲

همانطوری که يکی از دوستای خوبم پيش بينی کرده بود اضافه کردن دو زبان ديگه به اينجا حسابی صفحات رو شلوغ پلوغ کرده بود و موجبات عدم رضايت خيلی از دوستان رو فراهم کرده بود. از امروز به اين دليل و دلايل ديگر نظير کمبود وقت و مشکل عدم همزمانی با دوست خوبم آقای سامی علی ترجمه به دو زبان ديگه رو کنار می ذارم. دوستان اگه قصوری می بينيد به لطف خودتون ببخشيد. منتظر نظرات خوبتون هستم.