دوشنبه، فروردین ۱۱، ۱۳۸۲

bCentral سايتی از مايکروسافت برای راه اندازی تجارت آنلاين است. چيزهای فراوانی برای يادگيری در زمينه E-Commerce در اين سايت خواهيد يافت. در ضمن طراحی سايت هم خيلی زيباست.