چهارشنبه، اسفند ۱۴، ۱۳۸۱

هرچه بيشتر با ADO.Net و آبجکتهای آن کار می کنم بيشتر علاقمند آن می شوم! سادگی و خوانايی کد نهايی و کارايی بيشتر اولين امتيازاتی هستند که شما پس از دل کندن از مدل سنتی ADO به دست می آوريد.

The more I work with ADO.Net and its objects, the more I love it! Simplicity and readability of final codes, is the first points you will earn after aborting traditional ADO model.


کل ما اعمل مع ADO.NET و الاشياء الخاصه بها کل ما یزید تعلقی بها السهوله وامکانیه القرائه للکودات النهائیه هی اول الامور التی سوف تلاحظها من ADO بعد الحصول علیها