دوشنبه، اسفند ۲۶، ۱۳۸۱

قبلا از مزايای بزرگی که استفاده از ADO.Net دارد در جايی نوشته بودم. امروز صحبت از مشکلات آن است! حتی بعد از سالها کار با پايگاههای اطلاعاتی وقتی می خواهم عملی ساده را با ADO.Net انجام دهم به مشکلات بزرگ بر می خورم. برای مثال من نمی توانستم محتوای يک data grid متصل به يک جدول را بر اساس انتخاب کاربر فيلتر کنم. مشکل اصلی بخاطر نگاهی است که ADO.Net در کار با اطلاعات دارد. ADO.Net از اتصال مستقيم به پايگاه داده ها استفاده نمی کند و در حقيقت داده ها را در حافظه نگه می دارد. حتی کار ساده ای چون ضبط تغييرات نيز وقتی شما با مفاهيم سنتی فکر می کنيد اشکالات زيادی برای شما می تراشد. در هر صورت اگر شما هم به چنين اشکالاتی برخورده ايد ، مخصوصا در کار با data grid ، اين مقاله (در سه قسمت) می تواند کمک موثری به شما باشد. نويسنده مقاله بنيانگذار سايت C# Corner هم هست!

I wrote somewhere about the great advantages of ADO.Net specially its simplicity. Today I want to write about its problems! Even after years of working by databases when I want to perform simple operations with ADO.Net I encounter big problems. For example I couldn't filter a bound data grid based on the user selection. The main problem is in the way ADO.Net looks at the data. It doesn't use direct connections to database and store data in memory. Even simple database updates when you think with your traditional knowlege, generates major problems for you. Anyway if you have encountered such a problem too, specially using data grids, this paper (in three parts) can help you a lot. The author is the founder of C# Corner website too!


لقد کتبت فی ماکان ما من قبل عن ميزات ال ADO.NET والتی من ابرزها السهوله ولكن دعوني الان اتحدث لكم عن مشاكلها! فالبرغم من مرور سنوات على العمل مع قاعده البيانات فلازلت عندما اريى ان انفذ عمليه بسيطه اواجه بمشاكل كثيره جدا عل سبيل المثال انا لا استطيع ان افلتر ( باووند داتا قرب ) بناء علي اختيار المستخدمين ,, المشكله الرئيسيه في الطريقه التي ينضر بها ADO.NET للبيانات و انا كذالك لا استطيع ان اعمل اتصال مباشره بقاعده البيانات واضع المعلومات في الذاكره بشكل مباشره علي ايه حال اذا واجهت مشاكل مماثله يمكن لهذا الموقع الذي يقع في ثلاث صفحات ان يساعدك و المشرف علي الموقع هو من مؤسسي الC# CORNER