شنبه، آبان ۲۵، ۱۳۸۱

اين مقاله روش Upload کردن فايل به يه سرور رو با استفاده از ASP.NET شرح داده.