دوشنبه، آبان ۲۰، ۱۳۸۱

SETI نام بزرگترين پروژه همکاری اينترنتی برای پيشبرد اهداف علمی با استفاده از قدرت محاسباتی کامپيوترهای به هم مرتبط شبکه قدرتمند اينترنت است. شما هم می توانيد عضو شويد و دنيا را در کشف هوش فرازمينی ياری دهيد! اين صفحه را ببينيد و اطلاعات دقيقتر مثل فهرست حمايت کنندگان اين پروژه را از آنجا مطالعه کنيد.