شنبه، آبان ۲۵، ۱۳۸۱

اين مقاله Security رو بلک هت در وبلاگش معرفی کرده و هشدارهای جدی داره برای خطر نفوذپذيری ماشينهايی که IIS دارن و روشون Macromedia JRun و ColdFusion نصب هست.