پنجشنبه، آبان ۳۰، ۱۳۸۱

PayPal سرويسی است که معاملات الکترونيکی را در حد دريافت يک email آسان کرده است. وب سايتهای معظمی مثل eBay با ميليونها کاربر از اين سرويس بانکی online استفاده می کنند. دو نوع حساب عادی يا تجاری می توان با PayPal ايجاد کرد که حساب عادی آن رايگان است. خوشبختانه به دليل تحريم امکان ايجاد حساب برای هموطنان ما مقدور نيست و در نتيجه هيچ خطر امنيتی حساب های جاری و کارتهای اعتباری ما را تهديد نمی کند! اين نرم افزار يک بسته رايگان برای ايجاد سرويس قبول کارت اعتباری توسط Flash MX است که برپايه PayPal بنا شده است. راستی کارها چه آسان شده است ، نــــــــــه؟! غلام!!!؟!