سه‌شنبه، آبان ۲۸، ۱۳۸۱

كليه مطالب وبلاگ IT in Education توسط دكتر محمد عطاران استاديار دانشگاه تربيت معلم تهران تهيه شده است. هدف از ايجاد اين وبلاگ آن است كه متخصصين تعليم و تربيت و دست اندركاران آموزش و پرورش را با مفاهيم فناوری اطلاعات و چگونگي توسعه آن در عرصه تعليم و تربيت آشنا كند.