پنجشنبه، آبان ۲۳، ۱۳۸۱

شرکت HP که اکنون صاحب کامپک نيز محسوب می شود دو نمونه PDA عالی (که يکی از آنها با قابليت امنيتی بيومتريک عرضه شده است) را معرفی کرده است.