چهارشنبه، آبان ۲۹، ۱۳۸۱

وب سرويس ها به برنامه نويسان کمک می کنند با دور زدن صفحه های Home Page سنگين يکراست به اصل اطلاعات موجود در دل يک وب سايت يا شرکت دسترسی پيدا کنند. اين امکان نويد ايجاد عصر تازه ای از اطلاعات را به همه می دهد. اينترنتی با امکانات به مراتب بيشتر. شرکت های بزرگ فعلا جلودار اين حرکتند و با گشايش دروازه های طلايی اطلاعات خود به روی برنامه نويسان به سرويس های وب معنی می بخشند. گوگل و آمازون ظاهرا پيشتازند. اين مقاله را حتما ببينيد!