دوشنبه، آبان ۲۷، ۱۳۸۱

اگر می خواهيد ببينيد تجارت Domain Name چقدر سود دارد ببينيد اين کره ای ها جواب من برای خريد يک Domain ناقابل دو کلمه ای از نوع com را چه داده اند:

Dear Taheri,
Thank you for your offer.
My partner price is us$2,500.
If you want this domain name in this price, please let us know.
I will convey fast and safety using escrow (http://www.escrow.com) service.
If you any question, please e-mail to us.
I desire there is good luck to you.
Thank you