دوشنبه، آبان ۲۷، ۱۳۸۱

صادر کنندگان نرم افزار در ايران پشتيبانان قدرتمندی ندارند و بهتراست خودشان به فکر حمايت از خودشان باشند. وب سايتی با نام عنصر پنجم که تاييديه VeriSign را نيز دارد امکان فروش دلاری را خاص توليد کنندگان نرم افزار فراهم می کند. هم اکنون بسياری از فروشگاههای نرم افزاری روی وب از خدمات اين سايت و سرويس آن بنام Kaed استفاده می کنند.