پنجشنبه، آبان ۲۳، ۱۳۸۱

خبر راه اندازی پرشين تاک را حتما شنيده ايد. من تا کنون به آن سر نزده بودم ولی اکنون نمی توانم تحسين خود را از ديدن چنين طراحی ساده و ترو تميزی پنهان کنم. دستتان درد نکند مسئولان پرشين بلاگ!