پنجشنبه، آبان ۱۶، ۱۳۸۱

اگر بخواهيد شما هم می توانيد يک روبوت نرم افزاری روی اينترنت برای خودتان دست و پا کنيد و کارها را به او بسپاريد. فقط بايد در استفاده از اين روبوت محتاط باشيد!