دوشنبه، آبان ۱۳، ۱۳۸۱

صرفنظر از همه تحليلهای علمی که برای وبلاگها ارائه می شود ، من بروز شدن وبلاگ ها را ساده ترين نشانه سلامتی و روبراه بودن دوستانم می بينم. از همين رو نگرانم که چرا سهيل عزيز در وب تگ دو سه روزی است که وبلاگ خود را بروز نکرده است. آيا مشکلی پيش آمده؟