دوشنبه، آبان ۲۷، ۱۳۸۱

ناصر عزتی : تعداد افرادی که فارسی دیک را به عنوان دوست خود در یاهو مسنجر اضافه کرده اند ، از مرز هزار نفر گذشت..
ربات ديکشنری farsidic واقعا نرم افزار بدرد بخور و جالبی است. برای استفاده از آن ، farsidic را در ياهو مسنجر خودتان اضافه کنيد و سپس باهاش چت کنيد! اينهم اولين مکالمه من با اين ربات جوان ايرانی!!