سه‌شنبه، آبان ۱۴، ۱۳۸۱

مقوله سرويسهای پرداخت در تجارت الکترونيک بسيار مهم است. بسياری از سايتهای فعلی خريد و فروش بدون استفاده از اين سرويسهای پايه نمی توانند با قيمت معقولی به سرويس دهی خود ادامه دهند. مثلا همين سرويس PayPal را ببينيد که چقدر عمومی شده است و بجز ايران و چند کشور تقريبا به اتباع تمام کشورها و وب سايتها سرويس می دهد. سايت ecommerce.internet.com بجز اين جدول اطلاعات ذيقيمتی در مورد تجارت الکترونيک دارد. اگر بخواهيد ليستی متنوع از اين سرويسها را در قالب يک جدول مقايسه ای ببينيد اين آدرس را ملاحظه کنيد. با کليک روی نام هر سرويس شرح کاملی از آن را مشاهده خواهيد کرد. اميدوارم روزی برسد که حداقل يک دوجين سرويس مشابه از سوی بانکها و شرکتهای خصوصی وطنی در دسترس سايتهای ايرانی باشد.