سه‌شنبه، آبان ۲۸، ۱۳۸۱

شايد کلمه Agent شما را به ياد فيلم ماتريکس بياندازد. همان شبه آدمهای شبيه سازی شده ای که در فضای سه بعدی مجازی مامور اجرای دستورات نرم افزار اصلی ماتريکس بودند. البته راه زيادی تا خلق ماتريکس وجود دارد اما Agent ها همين الان وجود دارند. آنان در گوشه ها و زوايای سيستم عامل ها به انتظار می نشينند و يا به کامپيوترها و سايت های مختلف سرک می کشند و وظايف سياه يا سفيد خود را اجرا می کنند. ميليونها وظيفه ای ای که بشر با خلق گسترده ترين شبکه به هم متصل ماشينهای قابل برنامه ريزی بر دوششان گذاشته است. اين سايت دانشگاهی ليستهای مفصلی تهيه کرده از لينکهايی به سايتها و مقالات و گروههای خبری مرتبط با Agent های مختلف از انواع intelligent information agents ، intentional agents، software agents، softbots، knowbots، infobots و غيره...