دوشنبه، آبان ۱۳، ۱۳۸۱

پس از اعلام رای دادگاه و مختومه شدن پرونده ، 616 ميليون سهام مايكروسافت با افزايش 70/3دلار برای هر سهم به 70/56 دلار رسيد! مشروح خبر از ITIran