چهارشنبه، آبان ۱۵، ۱۳۸۱

اطلاعات راهنمای 118 سايتی است که قصد دارد خدمت بسيار شايسته ای به مردم کشور بکند تا پيداکردن اشخاص ، سازمانها و شرکتها براحتی امکان پذير باشد. کافيست نام و مشخصات خود و نيز شرکت يا موسسه خود را در اين سايت ثبت کنيد. وارد کنيد تا يافته شويد!! اين قانون اول اينترنت است. مطمئن باشيد هيچ کس خود بخود زحمت ورود اين اطلاعات را برايتان نخواهد کشيد! فکر می کنم اين سايت سايتهای مشابه خارجی زيادی داشته باشد. مثلا اين سايت آمريکايی را ببينيد. در هر صورت پرداختن تخصصی به اين امر يک ضرورت اجتناب ناپذير بود. چند نکته مثبت در گردش کار اين سايت وجود دارد:
1- تنها کسانی می توانند اطلاعات خود را ذخيره کنند که email خود را وارد کرده باشند.
2- به پايان رساندن ثبت نام تنها از طريق تاييد email ارسالی سايت توسط کاربر ممکن خواهد بود.
برای مسئولين سايت Help118 آرزوی موفقيت می کنم.