یکشنبه، آبان ۲۶، ۱۳۸۱

از وبلاگ شفا : كارهايت را به چهار دسته ی
1- مهم و فوری
2- مهم و غير فوری
3- كم اهميت اما فوری
4- كم اهميت و غير فوری تقسيم كن.